Cất Giọng Lên - Get on Up

Chia sẻ 6.9/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Phim Cất Giọng Lên - Get On Up 2014 là một bộ phim về tiểu sử cuộc đời ca sĩ Jame Brown của đạo diễn... Mở rộng