Câu Chuyện Tuổi Teen - Perks Of Being A Wall Flower

Chia sẻ 8.0/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

The Perks Of Being A Wallflower là câu chuyện về tuổi mới lớn. Charlie - cậu học sinh đang gặp khó k... Mở rộng