Chạm Đến Trái Tim - Maestro

Chia sẻ

Tóm tắt:

Sau Thế chiến thứ hai, nhạc sĩ điện ảnh tài năng người Ý Jerry Herst quyết theo đuổi ước mơ âm nhạc,... Mở rộng

Thông tin: