Chọn tập 1/20

Tập 1

178754 lượt xem

Tập 2

91271 lượt xem

Tập 3

81807 lượt xem

Tập 4

49580 lượt xem

Tập 5

92491 lượt xem

Tập 6

87594 lượt xem

Tập 7

129783 lượt xem

Tập 8

78928 lượt xem

Tập 9

67955 lượt xem

Tập 10

66250 lượt xem

Tập 11

43560 lượt xem

Tập 12

39452 lượt xem

Tập 13

20469 lượt xem

Tập 14

11411 lượt xem

Tập 15

11376 lượt xem

Tập 16

20036 lượt xem

Tập 17

7505 lượt xem

Tập 18

9669 lượt xem

Tập 19

6749 lượt xem

Tập 20

8910 lượt xem

Chị Đứng Đấy, Chờ Em Đến Tán - Tập 1

Chia sẻ

Trailer

X

Tóm tắt:

Tuấn Kiệt, Tuấn Phong, Tuấn Ngọc là 3 anh em sinh ba, tính cách trái ngược. Cuộc sống của họ đảo lộn... Mở rộng

Thông tin: