Chọn tập 1/20

Tập 1

182529 lượt xem

Tập 2

91911 lượt xem

Tập 3

82225 lượt xem

Tập 4

49940 lượt xem

Tập 5

92793 lượt xem

Tập 6

88472 lượt xem

Tập 7

130069 lượt xem

Tập 8

79212 lượt xem

Tập 9

68254 lượt xem

Tập 10

66503 lượt xem

Tập 11

43889 lượt xem

Tập 12

39667 lượt xem

Tập 13

20693 lượt xem

Tập 14

11714 lượt xem

Tập 15

11688 lượt xem

Tập 16

20273 lượt xem

Tập 17

7711 lượt xem

Tập 18

9879 lượt xem

Tập 19

6970 lượt xem

Tập 20

9412 lượt xem

Chị Đứng Đấy, Chờ Em Đến Tán - Tập 1

Chia sẻ

Trailer

X

Tóm tắt:

Tuấn Kiệt, Tuấn Phong, Tuấn Ngọc là 3 anh em sinh ba, tính cách trái ngược. Cuộc sống của họ đảo lộn... Mở rộng

Thông tin: