Chọn tập 1/20

Tập 1

181310 lượt xem

Tập 2

91691 lượt xem

Tập 3

82050 lượt xem

Tập 4

49811 lượt xem

Tập 5

92694 lượt xem

Tập 6

88346 lượt xem

Tập 7

129970 lượt xem

Tập 8

79097 lượt xem

Tập 9

68136 lượt xem

Tập 10

66395 lượt xem

Tập 11

43732 lượt xem

Tập 12

39569 lượt xem

Tập 13

20604 lượt xem

Tập 14

11581 lượt xem

Tập 15

11524 lượt xem

Tập 16

20175 lượt xem

Tập 17

7642 lượt xem

Tập 18

9801 lượt xem

Tập 19

6889 lượt xem

Tập 20

9245 lượt xem

Chị Đứng Đấy, Chờ Em Đến Tán - Tập 1

Chia sẻ

Trailer

X

Tóm tắt:

Tuấn Kiệt, Tuấn Phong, Tuấn Ngọc là 3 anh em sinh ba, tính cách trái ngược. Cuộc sống của họ đảo lộn... Mở rộng

Thông tin: