Chọn tập 1/20

Tập 1

180494 lượt xem

Tập 2

91578 lượt xem

Tập 3

81970 lượt xem

Tập 4

49743 lượt xem

Tập 5

92629 lượt xem

Tập 6

87788 lượt xem

Tập 7

129912 lượt xem

Tập 8

79048 lượt xem

Tập 9

68077 lượt xem

Tập 10

66336 lượt xem

Tập 11

43641 lượt xem

Tập 12

39534 lượt xem

Tập 13

20564 lượt xem

Tập 14

11511 lượt xem

Tập 15

11463 lượt xem

Tập 16

20137 lượt xem

Tập 17

7601 lượt xem

Tập 18

9760 lượt xem

Tập 19

6851 lượt xem

Tập 20

9157 lượt xem

Chị Đứng Đấy, Chờ Em Đến Tán - Tập 1

Chia sẻ

Trailer

X

Tóm tắt:

Tuấn Kiệt, Tuấn Phong, Tuấn Ngọc là 3 anh em sinh ba, tính cách trái ngược. Cuộc sống của họ đảo lộn... Mở rộng