Chọn tập 1/20

Tập 1

267673 lượt xem

Tập 2

111368 lượt xem

Tập 3

97692 lượt xem

Tập 4

65505 lượt xem

Tập 5

107116 lượt xem

Tập 6

100378 lượt xem

Tập 7

141421 lượt xem

Tập 8

89690 lượt xem

Tập 9

78733 lượt xem

Tập 10

77512 lượt xem

Tập 11

54824 lượt xem

Tập 12

49487 lượt xem

Tập 13

30124 lượt xem

Tập 14

20854 lượt xem

Tập 15

20026 lượt xem

Tập 16

29201 lượt xem

Tập 17

15740 lượt xem

Tập 18

18525 lượt xem

Tập 19

16300 lượt xem

Tập 20

28401 lượt xem

Chị Đứng Đấy, Chờ Em Đến Tán - Tập 1

Chia sẻ

Trailer

X

Tóm tắt:

Tuấn Kiệt, Tuấn Phong, Tuấn Ngọc là 3 anh em sinh ba, tính cách trái ngược. Cuộc sống của họ đảo lộn... Mở rộng

Thông tin: