Chiến Binh La Mã - The Eagle

Chia sẻ 6.2/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Năm 140 sau công nguyên, 20 năm sau sự mất tích đầy bí ẩn của binh đoàn thứ 9 ở dải núi thuộc Scotla... Mở rộng

Thông tin: