Chiến Hạm - Battleship

Chia sẻ 6.0/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Các hành tinh có thể có sự sống cách chúng ta khoảng 100 năm ánh sáng, nằm trong vùng không gian man... Mở rộng

Thông tin: