Chinh Phục Mặt Trăng - Apollo 11

Chia sẻ 8.3/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Chuyến bay đến mặt trăng của tàu con thoi Apollo 11 với chỉ huy Neil Armstrong với 2 cộng sự Buzz Al... Mở rộng

Thông tin: