Chú Chó Cứu Hộ - Rescue Dogs

Chia sẻ 6.0/10

Tóm tắt:

Tracy và chú chó cứu hộ của anh ta phải đánh cắp các bản dự án của một doanh nhân tàn ác vô cùng già... Mở rộng