Chú Ngựa Khumba - Khumba

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khumba là một chú ngựa vằn nhưng chỉ có nửa thân có sọc, nửa thân còn lại trắng toát. Vì sự khác biệ... Mở rộng

Thông tin: