Chọn tập 1/78

Tập 1

106255 lượt xem

Tập 2

15226 lượt xem

Tập 3

11514 lượt xem

Tập 4

9618 lượt xem

Tập 5

6805 lượt xem

Tập 6

5250 lượt xem

Tập 7

6133 lượt xem

Tập 8

4307 lượt xem

Tập 9

4047 lượt xem

Tập 10

3785 lượt xem

Tập 11

3666 lượt xem

Tập 12

3515 lượt xem

Tập 13

3240 lượt xem

Tập 14

3446 lượt xem

Tập 15

2483 lượt xem

Tập 16

2395 lượt xem

Tập 17

2521 lượt xem

Tập 18

2909 lượt xem

Tập 19

2627 lượt xem

Tập 20

2450 lượt xem

Tập 21

2056 lượt xem

Tập 22

1803 lượt xem

Tập 23

1620 lượt xem

Tập 24

2048 lượt xem

Tập 25

2230 lượt xem

Tập 26

2383 lượt xem

Tập 27

1846 lượt xem

Tập 28

1849 lượt xem

Tập 29

1431 lượt xem

Tập 30

1504 lượt xem

Tập 31

1611 lượt xem

Tập 32

2261 lượt xem

Tập 33

1841 lượt xem

Tập 34

1271 lượt xem

Tập 35

1695 lượt xem

Tập 36

1094 lượt xem

Tập 37

1413 lượt xem

Tập 38

1214 lượt xem

Tập 39

1428 lượt xem

Tập 40

1469 lượt xem

Tập 41

1023 lượt xem

Tập 42

1124 lượt xem

Tập 43

897 lượt xem

Tập 44

785 lượt xem

Tập 45

924 lượt xem

Tập 46

1017 lượt xem

Tập 47

1084 lượt xem

Tập 48

843 lượt xem

Tập 49

995 lượt xem

Tập 50

682 lượt xem

Tập 51

624 lượt xem

Tập 52

931 lượt xem

Tập 53

792 lượt xem

Tập 54

724 lượt xem

Tập 55

617 lượt xem

Tập 56

862 lượt xem

Tập 57

536 lượt xem

Tập 58

509 lượt xem

Tập 59

543 lượt xem

Tập 60

666 lượt xem

Tập 61

536 lượt xem

Tập 62

503 lượt xem

Tập 63

689 lượt xem

Tập 64

591 lượt xem

Tập 65

491 lượt xem

Tập 66

511 lượt xem

Tập 67

474 lượt xem

Tập 68

508 lượt xem

Tập 69

421 lượt xem

Tập 70

715 lượt xem

Tập 71

598 lượt xem

Tập 72

611 lượt xem

Tập 73

540 lượt xem

Tập 74

576 lượt xem

Tập 75

748 lượt xem

Tập 76

810 lượt xem

Tập 77

1571 lượt xem

Tập 78

6647 lượt xem

Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Sau khi lấy được 7 viên đá truyền thuyết, Chaos Emerald, Sonic và bạn bè mình tiếp tục chiến đấu chố... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 106255

Đạo diễn: Đang cập nhật

Thể loại: Hoạt Hình

Năm: 2003

Quốc gia: Nhật Bản

Diễn viên: Jun'ichi Kanemaru, Sanae Kobayashi, Jason Griffith