Chương Trình Hủy Diệt - Cube Zero

Chia sẻ 5.7/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một người đàn ông đam mê khối Cube đến mức anh ta đêm Cube vào trong cuộc sống. Nó như một nổi ám ản... Mở rộng