Chuyện Ấy Là Chuyện Nhỏ - Sex And The City

Chia sẻ 5.5/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Phim nói về đời sống tình cảm của 4 cô bạn thân Carrie, Samantha, Charlotte và Miranda. Mỗi người mộ... Mở rộng

Thông tin: