Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm - Scary Stories to Tell in The Dark

Chia sẻ 6.2/10

Tóm tắt:

Bối cảnh của “Scary Stories To Tell In The Dark” diễn ra ở nước Mĩ vào năm 1968. Thời thế ... Mở rộng