Chuyện Tình 911 - Love 911

Chia sẻ 7.0/10

Tóm tắt:

Từng cứu sống rất nhiều người, nhưng lại không cứu được vợ, trái tim anh lính cứu hỏa Kang Il trở nê... Mở rộng