Chuyện Tình Bắc Kinh - Beijing Love Story

Chia sẻ 5.9/10

Tóm tắt:

Bộ phim kể về 5 cặp tình nhân ở 5 độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau, nhưng bằng cách nào đó lại có mối ... Mở rộng

Thông tin: