Chuyện Trường Mẫu Giáo - Kindergarten War

Chia sẻ 7.2/10

Tóm tắt:

Phim kể về một khu vực có các học sinh mẫu giáo tụ tập chia thành các băng nhóm và xây dựng lãnh địa... Mở rộng

Thông tin: