Cô Gái Mất Tích - Girl Missing

Chia sẻ 5.3/10

Tóm tắt:

Mười lăm năm sau ngày bé gái bị bỏ trong một cái hố giữa rừng đã tìm đến người cha của mình hiện giờ... Mở rộng

Thông tin: