Chọn tập 1/50

Tập 1

592527 lượt xem

Tập 2

92255 lượt xem

Tập 3

50013 lượt xem

Tập 4

37672 lượt xem

Tập 5

37201 lượt xem

Tập 6

45640 lượt xem

Tập 7

41878 lượt xem

Tập 8

41981 lượt xem

Tập 9

37890 lượt xem

Tập 10

39678 lượt xem

Tập 11

38304 lượt xem

Tập 12

36533 lượt xem

Tập 13

31403 lượt xem

Tập 14

30884 lượt xem

Tập 15

34544 lượt xem

Tập 16

34598 lượt xem

Tập 17

46421 lượt xem

Tập 18

30602 lượt xem

Tập 19

28142 lượt xem

Tập 20

29546 lượt xem

Tập 21

27662 lượt xem

Tập 22

30583 lượt xem

Tập 23

37656 lượt xem

Tập 24

28289 lượt xem

Tập 25

27836 lượt xem

Tập 26

29717 lượt xem

Tập 27

27697 lượt xem

Tập 28

35387 lượt xem

Tập 29

27965 lượt xem

Tập 30

26023 lượt xem

Tập 31

28854 lượt xem

Tập 32

26663 lượt xem

Tập 33

25430 lượt xem

Tập 34

30821 lượt xem

Tập 36

29508 lượt xem

Tập 35

22349 lượt xem

Tập 37

32005 lượt xem

Tập 38

26158 lượt xem

Tập 39

30296 lượt xem

Tập 40

32939 lượt xem

Tập 41

27341 lượt xem

Tập 42

25737 lượt xem

Tập 43

26944 lượt xem

Tập 44

26690 lượt xem

Tập 45

26292 lượt xem

Tập 46

26921 lượt xem

Tập 47

31406 lượt xem

Tập 48

33713 lượt xem

Tập 49

44466 lượt xem

Tập 50

87465 lượt xem

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Đệ tử của Tử Dận là Bách Lý Đồ Tô trong người có mang một luồng sát khí thần bí, phải nhờ tới Phần ... Mở rộng