Chọn tập 1/50

Tập 1

591007 lượt xem

Tập 2

92010 lượt xem

Tập 3

49778 lượt xem

Tập 4

37487 lượt xem

Tập 5

37050 lượt xem

Tập 6

45520 lượt xem

Tập 7

41748 lượt xem

Tập 8

41837 lượt xem

Tập 9

37766 lượt xem

Tập 10

39552 lượt xem

Tập 11

38166 lượt xem

Tập 12

36406 lượt xem

Tập 13

31258 lượt xem

Tập 14

30769 lượt xem

Tập 15

34431 lượt xem

Tập 16

34492 lượt xem

Tập 17

46318 lượt xem

Tập 18

30490 lượt xem

Tập 19

28036 lượt xem

Tập 20

29432 lượt xem

Tập 21

27571 lượt xem

Tập 22

30496 lượt xem

Tập 23

37535 lượt xem

Tập 24

28209 lượt xem

Tập 25

27738 lượt xem

Tập 26

29624 lượt xem

Tập 27

27598 lượt xem

Tập 28

35292 lượt xem

Tập 29

27881 lượt xem

Tập 30

25924 lượt xem

Tập 31

28771 lượt xem

Tập 32

26569 lượt xem

Tập 33

25346 lượt xem

Tập 34

30724 lượt xem

Tập 36

29431 lượt xem

Tập 35

22250 lượt xem

Tập 37

31931 lượt xem

Tập 38

26099 lượt xem

Tập 39

30204 lượt xem

Tập 40

32855 lượt xem

Tập 41

27259 lượt xem

Tập 42

25662 lượt xem

Tập 43

26865 lượt xem

Tập 44

26607 lượt xem

Tập 45

26215 lượt xem

Tập 46

26843 lượt xem

Tập 47

31321 lượt xem

Tập 48

33621 lượt xem

Tập 49

44334 lượt xem

Tập 50

87224 lượt xem

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Đệ tử của Tử Dận là Bách Lý Đồ Tô trong người có mang một luồng sát khí thần bí, phải nhờ tới Phần ... Mở rộng