Cớm Học Đường - 21 Jump Street

Chia sẻ 7.2/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bộ phim nói về Schmidt và Jenko, hai người bạn từ thời trung học, được chỉ định tham gia đơn vị đặc ... Mở rộng