Cơn Bão Kinh Hoàng - The Perfect Storm

Chia sẻ 6.4/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Phim dựa trên câu chuyện có thật xảy ra tại Glancester bang Massachusetts về hành trình của tàu đánh... Mở rộng