Công Viên Khủng Long - Jurassic World

Chia sẻ 7.0/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một tiến sĩ phục hồi DNA của loài bò sát khổng lồ tồn tại qua hàng trăm triệu năm, những con khủng l... Mở rộng

Thông tin: