Chọn tập 2/35

Tập 1

122809 lượt xem

Tập 2

20055 lượt xem

Tập 3

15046 lượt xem

Tập 4

16387 lượt xem

Tập 5

13657 lượt xem

Tập 6

11917 lượt xem

Tập 7

12017 lượt xem

Tập 8

10879 lượt xem

Tập 9

10147 lượt xem

Tập 10

10706 lượt xem

Tập 11

10495 lượt xem

Tập 12

10336 lượt xem

Tập 13

8946 lượt xem

Tập 14

8637 lượt xem

Tập 15

8940 lượt xem

Tập 16

8760 lượt xem

Tập 17

8738 lượt xem

Tập 18

9150 lượt xem

Tập 19

8611 lượt xem

Tập 20

9109 lượt xem

Tập 21

8467 lượt xem

Tập 22

7871 lượt xem

Tập 23

7577 lượt xem

Tập 24

7861 lượt xem

Tập 25

8389 lượt xem

Tập 26

8389 lượt xem

Tập 27

7425 lượt xem

Tập 28

8424 lượt xem

Tập 29

7054 lượt xem

Tập 30

8391 lượt xem

Tập 31

8034 lượt xem

Tập 32

8399 lượt xem

Tập 33

7877 lượt xem

Tập 34

9028 lượt xem

Tập 35

19045 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 2

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng