Chọn tập 22/35

Tập 1

125858 lượt xem

Tập 2

20493 lượt xem

Tập 3

15400 lượt xem

Tập 4

16696 lượt xem

Tập 5

13955 lượt xem

Tập 6

12146 lượt xem

Tập 7

12258 lượt xem

Tập 8

11087 lượt xem

Tập 9

10338 lượt xem

Tập 10

10894 lượt xem

Tập 11

10663 lượt xem

Tập 12

10505 lượt xem

Tập 13

9091 lượt xem

Tập 14

8793 lượt xem

Tập 15

9076 lượt xem

Tập 16

8894 lượt xem

Tập 17

8883 lượt xem

Tập 18

9307 lượt xem

Tập 19

8776 lượt xem

Tập 20

9297 lượt xem

Tập 21

8613 lượt xem

Tập 22

8047 lượt xem

Tập 23

7728 lượt xem

Tập 24

8021 lượt xem

Tập 25

8552 lượt xem

Tập 26

8566 lượt xem

Tập 27

7628 lượt xem

Tập 28

8644 lượt xem

Tập 29

7240 lượt xem

Tập 30

8584 lượt xem

Tập 31

8232 lượt xem

Tập 32

8623 lượt xem

Tập 33

8081 lượt xem

Tập 34

9273 lượt xem

Tập 35

19553 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 22

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng