Chọn tập 35 Full

Tập 1

9654 lượt xem

Tập 2

2502 lượt xem

Tập 3

571 lượt xem

Tập 4

1645 lượt xem

Tập 5

550 lượt xem

Tập 6

478 lượt xem

Tập 7

405 lượt xem

Tập 8

406 lượt xem

Tập 9

401 lượt xem

Tập 10

399 lượt xem

Tập 11

362 lượt xem

Tập 12

730 lượt xem

Tập 13

357 lượt xem

Tập 14

353 lượt xem

Tập 15

413 lượt xem

Tập 16

331 lượt xem

Tập 17

315 lượt xem

Tập 18

340 lượt xem

Tập 19

301 lượt xem

Tập 20

299 lượt xem

Tập 21

486 lượt xem

Tập 22

268 lượt xem

Tập 23

266 lượt xem

Tập 24

259 lượt xem

Tập 25

261 lượt xem

Tập 26

246 lượt xem

Tập 27

252 lượt xem

Tập 28

544 lượt xem

Tập 29

236 lượt xem

Tập 30

268 lượt xem

Tập 31

315 lượt xem

Tập 32

239 lượt xem

Tập 33

206 lượt xem

Tập 34

275 lượt xem

Tập 35

602 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 35

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng