Chọn tập 4/35

Tập 1

122809 lượt xem

Tập 2

20055 lượt xem

Tập 3

15046 lượt xem

Tập 4

16388 lượt xem

Tập 5

13658 lượt xem

Tập 6

11918 lượt xem

Tập 7

12018 lượt xem

Tập 8

10880 lượt xem

Tập 9

10148 lượt xem

Tập 10

10707 lượt xem

Tập 11

10496 lượt xem

Tập 12

10337 lượt xem

Tập 13

8947 lượt xem

Tập 14

8638 lượt xem

Tập 15

8940 lượt xem

Tập 16

8761 lượt xem

Tập 17

8739 lượt xem

Tập 18

9152 lượt xem

Tập 19

8612 lượt xem

Tập 20

9110 lượt xem

Tập 21

8467 lượt xem

Tập 22

7872 lượt xem

Tập 23

7578 lượt xem

Tập 24

7861 lượt xem

Tập 25

8390 lượt xem

Tập 26

8389 lượt xem

Tập 27

7425 lượt xem

Tập 28

8424 lượt xem

Tập 29

7054 lượt xem

Tập 30

8391 lượt xem

Tập 31

8034 lượt xem

Tập 32

8399 lượt xem

Tập 33

7877 lượt xem

Tập 34

9028 lượt xem

Tập 35

19045 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 4

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng