Chọn tập 7/35

Tập 1

125831 lượt xem

Tập 2

20487 lượt xem

Tập 3

15397 lượt xem

Tập 4

16693 lượt xem

Tập 5

13953 lượt xem

Tập 6

12146 lượt xem

Tập 7

12255 lượt xem

Tập 8

11087 lượt xem

Tập 9

10337 lượt xem

Tập 10

10894 lượt xem

Tập 11

10663 lượt xem

Tập 12

10504 lượt xem

Tập 13

9091 lượt xem

Tập 14

8793 lượt xem

Tập 15

9075 lượt xem

Tập 16

8891 lượt xem

Tập 17

8881 lượt xem

Tập 18

9307 lượt xem

Tập 19

8775 lượt xem

Tập 20

9297 lượt xem

Tập 21

8613 lượt xem

Tập 22

8047 lượt xem

Tập 23

7728 lượt xem

Tập 24

8019 lượt xem

Tập 25

8552 lượt xem

Tập 26

8565 lượt xem

Tập 27

7628 lượt xem

Tập 28

8644 lượt xem

Tập 29

7237 lượt xem

Tập 30

8582 lượt xem

Tập 31

8231 lượt xem

Tập 32

8620 lượt xem

Tập 33

8079 lượt xem

Tập 34

9271 lượt xem

Tập 35

19546 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 7

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng