Chọn tập 1/35

Tập 1

136502 lượt xem

Tập 2

22084 lượt xem

Tập 3

16640 lượt xem

Tập 4

17791 lượt xem

Tập 5

14980 lượt xem

Tập 6

12950 lượt xem

Tập 7

13111 lượt xem

Tập 8

11898 lượt xem

Tập 9

11098 lượt xem

Tập 10

11714 lượt xem

Tập 11

11368 lượt xem

Tập 12

11239 lượt xem

Tập 13

9806 lượt xem

Tập 14

9386 lượt xem

Tập 15

9750 lượt xem

Tập 16

9652 lượt xem

Tập 17

9771 lượt xem

Tập 18

10050 lượt xem

Tập 19

9483 lượt xem

Tập 20

10022 lượt xem

Tập 21

9199 lượt xem

Tập 22

8663 lượt xem

Tập 23

8359 lượt xem

Tập 24

8631 lượt xem

Tập 25

9175 lượt xem

Tập 26

9236 lượt xem

Tập 27

8273 lượt xem

Tập 28

9284 lượt xem

Tập 29

7827 lượt xem

Tập 30

9290 lượt xem

Tập 31

8877 lượt xem

Tập 32

9263 lượt xem

Tập 33

8779 lượt xem

Tập 34

10089 lượt xem

Tập 35

21448 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng