Chọn tập 1/35

Tập 1

17277 lượt xem

Tập 2

3468 lượt xem

Tập 3

946 lượt xem

Tập 4

2333 lượt xem

Tập 5

856 lượt xem

Tập 6

795 lượt xem

Tập 7

664 lượt xem

Tập 8

688 lượt xem

Tập 9

649 lượt xem

Tập 10

657 lượt xem

Tập 11

613 lượt xem

Tập 12

1081 lượt xem

Tập 13

599 lượt xem

Tập 14

595 lượt xem

Tập 15

667 lượt xem

Tập 16

578 lượt xem

Tập 17

584 lượt xem

Tập 18

597 lượt xem

Tập 19

514 lượt xem

Tập 20

565 lượt xem

Tập 21

799 lượt xem

Tập 22

496 lượt xem

Tập 23

480 lượt xem

Tập 24

472 lượt xem

Tập 25

507 lượt xem

Tập 26

485 lượt xem

Tập 27

471 lượt xem

Tập 28

870 lượt xem

Tập 29

495 lượt xem

Tập 30

534 lượt xem

Tập 31

549 lượt xem

Tập 32

939 lượt xem

Tập 33

433 lượt xem

Tập 34

505 lượt xem

Tập 35

1299 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng