Chọn tập 1/35

Tập 1

12227 lượt xem

Tập 2

2668 lượt xem

Tập 3

612 lượt xem

Tập 4

1820 lượt xem

Tập 5

596 lượt xem

Tập 6

515 lượt xem

Tập 7

440 lượt xem

Tập 8

443 lượt xem

Tập 9

435 lượt xem

Tập 10

424 lượt xem

Tập 11

381 lượt xem

Tập 12

779 lượt xem

Tập 13

382 lượt xem

Tập 14

378 lượt xem

Tập 15

443 lượt xem

Tập 16

363 lượt xem

Tập 17

348 lượt xem

Tập 18

372 lượt xem

Tập 19

329 lượt xem

Tập 20

344 lượt xem

Tập 21

551 lượt xem

Tập 22

294 lượt xem

Tập 23

298 lượt xem

Tập 24

280 lượt xem

Tập 25

288 lượt xem

Tập 26

271 lượt xem

Tập 27

280 lượt xem

Tập 28

615 lượt xem

Tập 29

278 lượt xem

Tập 30

311 lượt xem

Tập 31

351 lượt xem

Tập 32

556 lượt xem

Tập 33

243 lượt xem

Tập 34

307 lượt xem

Tập 35

668 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng