Chọn tập 1/35

Tập 1

20537 lượt xem

Tập 2

3794 lượt xem

Tập 3

1131 lượt xem

Tập 4

2523 lượt xem

Tập 5

1041 lượt xem

Tập 6

956 lượt xem

Tập 7

822 lượt xem

Tập 8

838 lượt xem

Tập 9

788 lượt xem

Tập 10

786 lượt xem

Tập 11

722 lượt xem

Tập 12

1182 lượt xem

Tập 13

697 lượt xem

Tập 14

698 lượt xem

Tập 15

776 lượt xem

Tập 16

693 lượt xem

Tập 17

681 lượt xem

Tập 18

694 lượt xem

Tập 19

604 lượt xem

Tập 20

664 lượt xem

Tập 21

914 lượt xem

Tập 22

611 lượt xem

Tập 23

589 lượt xem

Tập 24

569 lượt xem

Tập 25

603 lượt xem

Tập 26

579 lượt xem

Tập 27

569 lượt xem

Tập 28

975 lượt xem

Tập 29

595 lượt xem

Tập 30

651 lượt xem

Tập 31

650 lượt xem

Tập 32

1033 lượt xem

Tập 33

513 lượt xem

Tập 34

603 lượt xem

Tập 35

1496 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng