Chọn tập 1/35

Tập 1

138306 lượt xem

Tập 2

22336 lượt xem

Tập 3

16860 lượt xem

Tập 4

17961 lượt xem

Tập 5

15137 lượt xem

Tập 6

13092 lượt xem

Tập 7

13286 lượt xem

Tập 8

12042 lượt xem

Tập 9

11207 lượt xem

Tập 10

11847 lượt xem

Tập 11

11501 lượt xem

Tập 12

11365 lượt xem

Tập 13

9906 lượt xem

Tập 14

9479 lượt xem

Tập 15

9853 lượt xem

Tập 16

9749 lượt xem

Tập 17

9885 lượt xem

Tập 18

10182 lượt xem

Tập 19

9581 lượt xem

Tập 20

10158 lượt xem

Tập 21

9330 lượt xem

Tập 22

8741 lượt xem

Tập 23

8445 lượt xem

Tập 24

8701 lượt xem

Tập 25

9264 lượt xem

Tập 26

9299 lượt xem

Tập 27

8354 lượt xem

Tập 28

9367 lượt xem

Tập 29

7896 lượt xem

Tập 30

9365 lượt xem

Tập 31

8961 lượt xem

Tập 32

9349 lượt xem

Tập 33

8905 lượt xem

Tập 34

10197 lượt xem

Tập 35

21690 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng