Chọn tập 1/35

Tập 1

24139 lượt xem

Tập 2

4113 lượt xem

Tập 3

1366 lượt xem

Tập 4

2704 lượt xem

Tập 5

1229 lượt xem

Tập 6

1109 lượt xem

Tập 7

974 lượt xem

Tập 8

994 lượt xem

Tập 9

933 lượt xem

Tập 10

938 lượt xem

Tập 11

856 lượt xem

Tập 12

1325 lượt xem

Tập 13

822 lượt xem

Tập 14

812 lượt xem

Tập 15

914 lượt xem

Tập 16

816 lượt xem

Tập 17

794 lượt xem

Tập 18

803 lượt xem

Tập 19

714 lượt xem

Tập 20

802 lượt xem

Tập 21

1013 lượt xem

Tập 22

717 lượt xem

Tập 23

696 lượt xem

Tập 24

675 lượt xem

Tập 25

707 lượt xem

Tập 26

673 lượt xem

Tập 27

669 lượt xem

Tập 28

1076 lượt xem

Tập 29

706 lượt xem

Tập 30

782 lượt xem

Tập 31

766 lượt xem

Tập 32

1137 lượt xem

Tập 33

618 lượt xem

Tập 34

737 lượt xem

Tập 35

1726 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng