Chọn tập 1/35

Tập 1

17375 lượt xem

Tập 2

3478 lượt xem

Tập 3

951 lượt xem

Tập 4

2336 lượt xem

Tập 5

860 lượt xem

Tập 6

801 lượt xem

Tập 7

666 lượt xem

Tập 8

690 lượt xem

Tập 9

649 lượt xem

Tập 10

659 lượt xem

Tập 11

614 lượt xem

Tập 12

1082 lượt xem

Tập 13

601 lượt xem

Tập 14

597 lượt xem

Tập 15

669 lượt xem

Tập 16

581 lượt xem

Tập 17

587 lượt xem

Tập 18

600 lượt xem

Tập 19

517 lượt xem

Tập 20

570 lượt xem

Tập 21

809 lượt xem

Tập 22

505 lượt xem

Tập 23

490 lượt xem

Tập 24

480 lượt xem

Tập 25

514 lượt xem

Tập 26

495 lượt xem

Tập 27

480 lượt xem

Tập 28

876 lượt xem

Tập 29

502 lượt xem

Tập 30

539 lượt xem

Tập 31

554 lượt xem

Tập 32

945 lượt xem

Tập 33

437 lượt xem

Tập 34

510 lượt xem

Tập 35

1307 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng