Cuộc Chiến 10.000 Ngày - 10,000 Days

Chia sẻ

Tóm tắt:

Tập trung những loại vũ khí tối tân, hiện đại nhất của nhân loại, cuộc chiến 10.000 ngày là nơi để... Mở rộng