Cuộc Chiến Của Quỷ - Opapatika

Chia sẻ 4.3/10

Tóm tắt:

Opapatika là những người có những năng lực phi thường. Nhưng đi kèm với năng lực họ cũng phải trả mộ... Mở rộng