Cuộc Chiến Giữa Các Vị Thần - Clash Of The Titans

Chia sẻ 5.8/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Anh hùng Perseus bị thần Hades (thần cai quản địa ngục và là một trong những anh em với thần Zeus) h... Mở rộng