Cuộc Chiến Không Trọng Lực - Gravity

Chia sẻ 7.7/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Tiến sĩ Ryan Stone (Sandra Bullock), một kỹ sư y khoa tài năng lần đầu tiên tham gia sứ mệnh tàu con... Mở rộng