Cuộc Đời Của Pi - Life of Pi

Chia sẻ 7.9/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Gia đình Pi cùng những con vật trong sở thú vượt biển sang Canada. Không may, tàu gặp bão và bị nhấn... Mở rộng