Cuộc Đời Steve Jobs - Steve Jobs

Chia sẻ 7.2/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một bộ phim chân thực kể về Steve Jobs, nhà sáng lập công ty Apple, người đã thay đổi cả thế giới cô... Mở rộng

Thông tin: