Dã Chiến Giang Hồ - Born Wild

Chia sẻ 6.0/10

Tóm tắt:

Trương Hồ và Tấn Hồ là hai anh em song sinh nhưng tính tình lại hoàn toàn khác biệt. Tấn thì năng độ... Mở rộng

Thông tin: