Đại Chiến Thái Bình Dương 2: Trỗi Dậy - Pacific Rim: Uprising

Chia sẻ 5.7/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Jake Pentecost – truyền nhân duy nhất của huyền thoại Stacker Pentecost đã thực hiện lời hứa với cha... Mở rộng