Đại Chiến Thái Bình Dương - Pacific Rim

Chia sẻ 6.9/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một bộ phim hấp dẫn không thể bỏ qua khi con người phải chiến đấu chống lại những quái vật đến từ kẽ... Mở rộng

Thông tin: