Chọn tập 1/30

Tập 1

5671 lượt xem

Tập 2

1280 lượt xem

Tập 3

1032 lượt xem

Tập 4

877 lượt xem

Tập 5

870 lượt xem

Tập 6

839 lượt xem

Tập 7

827 lượt xem

Tập 8

728 lượt xem

Tập 9

687 lượt xem

Tập 10

708 lượt xem

Tập 11

661 lượt xem

Tập 12

618 lượt xem

Tập 13

593 lượt xem

Tập 14

551 lượt xem

Tập 15

635 lượt xem

Tập 16

576 lượt xem

Tập 17

582 lượt xem

Tập 18

555 lượt xem

Tập 19

518 lượt xem

Tập 20

521 lượt xem

Tập 21

511 lượt xem

Tập 22

463 lượt xem

Tập 23

467 lượt xem

Tập 24

486 lượt xem

Tập 25

488 lượt xem

Tập 26

477 lượt xem

Tập 27

460 lượt xem

Tập 28

453 lượt xem

Tập 29

535 lượt xem

Tập 30

811 lượt xem

Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Những năm đầu thời kì dân quốc, chiến hỏa liên miên, quân phiệt chiếm đóng một cõi. Đây là thời đại ... Mở rộng