Chọn tập 1/30

Tập 1

7627 lượt xem

Tập 2

1668 lượt xem

Tập 3

1381 lượt xem

Tập 4

1199 lượt xem

Tập 5

1151 lượt xem

Tập 6

1101 lượt xem

Tập 7

1087 lượt xem

Tập 8

1028 lượt xem

Tập 9

961 lượt xem

Tập 10

1056 lượt xem

Tập 11

926 lượt xem

Tập 12

865 lượt xem

Tập 13

835 lượt xem

Tập 14

797 lượt xem

Tập 15

854 lượt xem

Tập 16

785 lượt xem

Tập 17

808 lượt xem

Tập 18

765 lượt xem

Tập 19

723 lượt xem

Tập 20

734 lượt xem

Tập 21

701 lượt xem

Tập 22

657 lượt xem

Tập 23

647 lượt xem

Tập 24

741 lượt xem

Tập 25

686 lượt xem

Tập 26

676 lượt xem

Tập 27

645 lượt xem

Tập 28

634 lượt xem

Tập 29

737 lượt xem

Tập 30

1136 lượt xem

Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Những năm đầu thời kì dân quốc, chiến hỏa liên miên, quân phiệt chiếm đóng một cõi. Đây là thời đại ... Mở rộng