Chọn tập 1/30

Tập 1

7304 lượt xem

Tập 2

1595 lượt xem

Tập 3

1307 lượt xem

Tập 4

1130 lượt xem

Tập 5

1089 lượt xem

Tập 6

1045 lượt xem

Tập 7

1031 lượt xem

Tập 8

970 lượt xem

Tập 9

908 lượt xem

Tập 10

962 lượt xem

Tập 11

872 lượt xem

Tập 12

828 lượt xem

Tập 13

788 lượt xem

Tập 14

733 lượt xem

Tập 15

820 lượt xem

Tập 16

750 lượt xem

Tập 17

753 lượt xem

Tập 18

729 lượt xem

Tập 19

691 lượt xem

Tập 20

700 lượt xem

Tập 21

668 lượt xem

Tập 22

625 lượt xem

Tập 23

614 lượt xem

Tập 24

688 lượt xem

Tập 25

652 lượt xem

Tập 26

638 lượt xem

Tập 27

594 lượt xem

Tập 28

590 lượt xem

Tập 29

693 lượt xem

Tập 30

1070 lượt xem

Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Những năm đầu thời kì dân quốc, chiến hỏa liên miên, quân phiệt chiếm đóng một cõi. Đây là thời đại ... Mở rộng