Chọn tập 1/30

Tập 1

12468 lượt xem

Tập 2

2356 lượt xem

Tập 3

1982 lượt xem

Tập 4

1761 lượt xem

Tập 5

1769 lượt xem

Tập 6

1695 lượt xem

Tập 7

1639 lượt xem

Tập 8

1564 lượt xem

Tập 9

1428 lượt xem

Tập 10

1683 lượt xem

Tập 11

1520 lượt xem

Tập 12

1414 lượt xem

Tập 13

1409 lượt xem

Tập 14

1294 lượt xem

Tập 15

1414 lượt xem

Tập 16

1383 lượt xem

Tập 17

1394 lượt xem

Tập 18

1456 lượt xem

Tập 19

1149 lượt xem

Tập 20

1295 lượt xem

Tập 21

1289 lượt xem

Tập 22

1124 lượt xem

Tập 23

1101 lượt xem

Tập 24

1407 lượt xem

Tập 25

1240 lượt xem

Tập 26

1227 lượt xem

Tập 27

1190 lượt xem

Tập 28

1084 lượt xem

Tập 29

1208 lượt xem

Tập 30

1974 lượt xem

Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Những năm đầu thời kì dân quốc, chiến hỏa liên miên, quân phiệt chiếm đóng một cõi. Đây là thời đại ... Mở rộng