Chọn tập 1/30

Tập 1

72802 lượt xem

Tập 2

15696 lượt xem

Tập 3

14281 lượt xem

Tập 4

13007 lượt xem

Tập 5

12314 lượt xem

Tập 6

11918 lượt xem

Tập 7

11907 lượt xem

Tập 8

11392 lượt xem

Tập 9

10936 lượt xem

Tập 10

11114 lượt xem

Tập 11

10538 lượt xem

Tập 12

10108 lượt xem

Tập 13

9844 lượt xem

Tập 14

9111 lượt xem

Tập 15

9451 lượt xem

Tập 16

9465 lượt xem

Tập 17

9334 lượt xem

Tập 18

9373 lượt xem

Tập 19

8799 lượt xem

Tập 20

8771 lượt xem

Tập 21

8769 lượt xem

Tập 22

8158 lượt xem

Tập 23

7889 lượt xem

Tập 24

8486 lượt xem

Tập 25

8197 lượt xem

Tập 26

8161 lượt xem

Tập 27

7997 lượt xem

Tập 28

8552 lượt xem

Tập 29

9596 lượt xem

Tập 30

13865 lượt xem

Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Những năm đầu thời kì dân quốc, chiến hỏa liên miên, quân phiệt chiếm đóng một cõi. Đây là thời đại ... Mở rộng