Chọn tập 1/30

Tập 1

7727 lượt xem

Tập 2

1685 lượt xem

Tập 3

1395 lượt xem

Tập 4

1213 lượt xem

Tập 5

1166 lượt xem

Tập 6

1112 lượt xem

Tập 7

1096 lượt xem

Tập 8

1043 lượt xem

Tập 9

971 lượt xem

Tập 10

1067 lượt xem

Tập 11

936 lượt xem

Tập 12

875 lượt xem

Tập 13

843 lượt xem

Tập 14

806 lượt xem

Tập 15

865 lượt xem

Tập 16

793 lượt xem

Tập 17

817 lượt xem

Tập 18

771 lượt xem

Tập 19

728 lượt xem

Tập 20

738 lượt xem

Tập 21

704 lượt xem

Tập 22

662 lượt xem

Tập 23

651 lượt xem

Tập 24

745 lượt xem

Tập 25

691 lượt xem

Tập 26

678 lượt xem

Tập 27

647 lượt xem

Tập 28

636 lượt xem

Tập 29

740 lượt xem

Tập 30

1144 lượt xem

Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Những năm đầu thời kì dân quốc, chiến hỏa liên miên, quân phiệt chiếm đóng một cõi. Đây là thời đại ... Mở rộng