Chọn tập 28/30

Tập 1

67303 lượt xem

Tập 2

14362 lượt xem

Tập 3

12897 lượt xem

Tập 4

11805 lượt xem

Tập 5

11164 lượt xem

Tập 6

10848 lượt xem

Tập 7

10601 lượt xem

Tập 8

10106 lượt xem

Tập 9

9681 lượt xem

Tập 10

9886 lượt xem

Tập 11

9410 lượt xem

Tập 12

8997 lượt xem

Tập 13

8720 lượt xem

Tập 14

7976 lượt xem

Tập 15

8314 lượt xem

Tập 16

8352 lượt xem

Tập 17

8255 lượt xem

Tập 18

8331 lượt xem

Tập 19

7776 lượt xem

Tập 20

7751 lượt xem

Tập 21

7748 lượt xem

Tập 22

7208 lượt xem

Tập 23

6925 lượt xem

Tập 24

7487 lượt xem

Tập 25

7264 lượt xem

Tập 26

7234 lượt xem

Tập 27

7049 lượt xem

Tập 28

7607 lượt xem

Tập 29

8467 lượt xem

Tập 30

12367 lượt xem

Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 28

Chia sẻ

Tóm tắt:

Những năm đầu thời kì dân quốc, chiến hỏa liên miên, quân phiệt chiếm đóng một cõi. Đây là thời đại ... Mở rộng