Chọn tập 13/51

Tập 1

41462 lượt xem

Tập 2

4279 lượt xem

Tập 3

2585 lượt xem

Tập 4

2211 lượt xem

Tập 5

1935 lượt xem

Tập 6

1649 lượt xem

Tập 7

1619 lượt xem

Tập 8

1533 lượt xem

Tập 9

1424 lượt xem

Tập 10

1494 lượt xem

Tập 11

1316 lượt xem

Tập 12

1390 lượt xem

Tập 13

1210 lượt xem

Tập 14

1251 lượt xem

Tập 15

1141 lượt xem

Tập 16

1145 lượt xem

Tập 17

1111 lượt xem

Tập 18

1218 lượt xem

Tập 19

1060 lượt xem

Tập 20

1111 lượt xem

Tập 21

1057 lượt xem

Tập 22

993 lượt xem

Tập 23

987 lượt xem

Tập 24

949 lượt xem

Tập 25

1187 lượt xem

Tập 26

1052 lượt xem

Tập 27

1018 lượt xem

Tập 28

1058 lượt xem

Tập 29

952 lượt xem

Tập 30

1000 lượt xem

Tập 31

1011 lượt xem

Tập 32

1119 lượt xem

Tập 33

1232 lượt xem

Tập 34

1072 lượt xem

Tập 35

1230 lượt xem

Tập 36

1217 lượt xem

Tập 37

1107 lượt xem

Tập 38

972 lượt xem

Tập 39

967 lượt xem

Tập 40

1218 lượt xem

Tập 41

906 lượt xem

Tập 42

955 lượt xem

Tập 43

761 lượt xem

Tập 44

698 lượt xem

Tập 45

739 lượt xem

Tập 46

766 lượt xem

Tập 47

763 lượt xem

Tập 48

769 lượt xem

Tập 49

1057 lượt xem

Tập 50

1410 lượt xem

Tập 51

2984 lượt xem

Đại Tần Đế Quốc - The Qin Empire 1 - Tập 13

Chia sẻ

Tóm tắt:

Ngũ Đại thập quốc, chiến tranh liên miên, thế sự nhiễu loạn, nạn giặc cướp nổi lên như ong. Mã Phức ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 1210

Đạo diễn: Lâm Phong

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2011

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Nghiêm Khoan, Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa