Chọn tập 1/40

Tập 1

4552 lượt xem

Tập 2

377 lượt xem

Tập 3

235 lượt xem

Tập 4

167 lượt xem

Tập 5

119 lượt xem

Tập 6

99 lượt xem

Tập 7

78 lượt xem

Tập 8

71 lượt xem

Tập 9

63 lượt xem

Tập 10

75 lượt xem

Tập 11

66 lượt xem

Tập 12

59 lượt xem

Tập 13

48 lượt xem

Tập 14

43 lượt xem

Tập 15

46 lượt xem

Tập 16

40 lượt xem

Tập 17

42 lượt xem

Tập 18

44 lượt xem

Tập 19

41 lượt xem

Tập 20

42 lượt xem

Tập 21

37 lượt xem

Tập 22

39 lượt xem

Tập 23

43 lượt xem

Tập 24

37 lượt xem

Tập 25

29 lượt xem

Tập 26

28 lượt xem

Tập 27

25 lượt xem

Tập 28

29 lượt xem

Tập 29

31 lượt xem

Tập 30

28 lượt xem

Tập 31

30 lượt xem

Tập 32

26 lượt xem

Tập 33

33 lượt xem

Tập 34

34 lượt xem

Tập 35

30 lượt xem

Tập 36

32 lượt xem

Tập 37

36 lượt xem

Tập 38

38 lượt xem

Tập 39

44 lượt xem

Tập 40

109 lượt xem

Đại Tần Đế Quốc 3: Quật Khởi - Qin Empire 3 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim kể về cuộc chiến khốc liệt của nhà Tần và nhà Triệu và những năm tháng thống trị của nhà Tần... Mở rộng

Thông tin: