Chọn tập 1/40

Tập 1

28143 lượt xem

Tập 2

2684 lượt xem

Tập 3

1856 lượt xem

Tập 4

1373 lượt xem

Tập 5

1045 lượt xem

Tập 6

833 lượt xem

Tập 7

822 lượt xem

Tập 8

659 lượt xem

Tập 9

587 lượt xem

Tập 10

744 lượt xem

Tập 11

659 lượt xem

Tập 12

620 lượt xem

Tập 13

582 lượt xem

Tập 14

585 lượt xem

Tập 15

581 lượt xem

Tập 16

481 lượt xem

Tập 17

485 lượt xem

Tập 18

527 lượt xem

Tập 19

494 lượt xem

Tập 20

487 lượt xem

Tập 21

389 lượt xem

Tập 22

376 lượt xem

Tập 23

397 lượt xem

Tập 24

422 lượt xem

Tập 25

498 lượt xem

Tập 26

451 lượt xem

Tập 27

372 lượt xem

Tập 28

419 lượt xem

Tập 29

380 lượt xem

Tập 30

470 lượt xem

Tập 31

399 lượt xem

Tập 32

487 lượt xem

Tập 33

470 lượt xem

Tập 34

428 lượt xem

Tập 35

490 lượt xem

Tập 36

450 lượt xem

Tập 37

485 lượt xem

Tập 38

627 lượt xem

Tập 39

1174 lượt xem

Tập 40

2435 lượt xem

Đại Tần Đế Quốc 3: Quật Khởi - Qin Empire 3 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim kể về cuộc chiến khốc liệt của nhà Tần và nhà Triệu và những năm tháng thống trị của nhà Tần... Mở rộng

Thông tin: