Đảo Của Những Chú Chó - Isle Of Dog

Chia sẻ 8.0/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Ở thế giới xã hội giả tưởng đặt bối cảnh tại nước Nhật, đã xảy ra nạn bùng nổ dân số... chó, và nhữn... Mở rộng

Thông tin: