Đấu Trường Âm Nhạc - Sing

Chia sẻ 7.1/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Đấu Trường Âm Nhạc chính là hành trình khám phá bản thân của 5 nhân vật khác nhau đó là chú chuột ... Mở rộng

Thông tin: