Đấu Trường Sinh Tử - The Hunger Games

Chia sẻ 7.2/10

Tóm tắt:

Phim lấy bối cảnh khu vực Bắc Mỹ bị hủy hoại do thiên tai và chiến tranh. Mỗi năm sẽ có 24 thanh niê... Mở rộng