Dấu Vết Kỳ Lạ - Infliction

Chia sẻ

Tóm tắt:

Tất cả mọi người đều nghĩ Nora bị mắc bệnh tâm thần khi luôn cho rằng mình là nạn nhân trong một vụ ... Mở rộng