Dê Lạc Đàn - A Stray Goat

Chia sẻ 6/10

Tóm tắt:

Một bộ phim được đánh giá cao về tính nhân văn khi đề cập và lên án gay gắt đối với nạn bạp lực học ... Mở rộng