Dê Lạc Đàn - A Stray Goat

Chia sẻ 6/10

Tóm tắt:

Min Sik, một cậu học sinh trung học chuyển tới Goseong và gặp Yae Ji - cô gái bị xã hội bỏ rơi, sống... Mở rộng