Đêm Kinh Hoàng - Four

Chia sẻ 6/10

Tóm tắt:

Một tuyển tập phim kinh dị bao gồm 4 câu chuyện do 4 đạo diễn khác nhau thực hiện. Đề tài tương đối ... Mở rộng