Đêm Ở Viện Bảo Tàng 2: Trận Chiến Hoàng Gia - Night At The Museum: Battle Of The Smithsonian

Chia sẻ 6.5/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bảo tàng đóng cửa để trùng tu, các hiện vật được chuyển đến kho dự trữ. Larry Daley không còn làm vi... Mở rộng

Thông tin: