Dị Nhân 5: Thế Hệ Đầu Tiên - X-Men: First Class

Chia sẻ 7.8/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bối cảnh phim là bình minh của kỷ nguyên vũ trụ, đó cũng là lúc những người đột biến xuất hiện. Liệu... Mở rộng